ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ

ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
THΛ. 210 43 17 667

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΙΕΡΕΩΣ: π. Ιωάννης
6932 125 185

 
 

«Επείνασα γαρ και εδώκατέ μου φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ με, ξένος ήμην και συνηγάγετέ με . αμήν λέγω υμίν, εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε».


 Ζητοῦμε ἀπό ὅλους ἐσᾶς τή συμπαράστασή σας
καί τή βοήθειά σας, μέ ἕ ́ναν ἀπό τούς παρακάτω τρόπους:

1. Φέρνοντας τρόφιμα σέ ὅποια ποσότητα μπορεῖτε.
2. Ἀναλαμβάνοντας ἕνα ἡμερήσιο γεῦμα ὑπέρ
ὑγείας ἤ ὑπέρ ἀναπαύσεως προσφιλῶν σας
προσώπων καί φέρνοντας τά ἀπαραίτητα ὑλικά
κατόπιν συννενοήσεως.
3. Προσφέροντας τά χρήματα πού κοστίζει ἕνα
ἡμερήσιο γεῦμα καί ἐμεῖς θά ἀναλάβουμε τήν
ἀγορά τῶν ἀπαραίτητων ὑλικῶν.
4. Προσφέροντας ὁποιοδήποτε χρηματικό ποσό
 γιά τό σκοπό αὐτό