Κυριακή των Βαΐων


Την Κυριακή των Βαΐων ο λαός μας τη γιορτάζει με ιδιαίτερη λαμπρότητα.

Σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο καθιερώθηκε να ονομάζεται Κυριακή των Βαΐων ή Κυριακή Βαϊοφόρος

Από την Κυριακή των Βαΐων αρχίζει ουσιαστικά η λεγόμενη Μεγάλη Εβδομάδα ή Εβδομάδα των Παθών. 

Κατά την ημέρα αυτή εορτάζεται η ανάμνηση της θριαμβικής εισόδου του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα όπου, κατά τους συγγραφείς των Ιερών Ευαγγελίων, οι Ιουδαίοι τον υποδέχθηκαν κρατώντας  βάγια (κλάδους φοινίκων)
και απλώνοντας στο έδαφος τα φορέματά τους κραύγαζαν 

«Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος

Παρακάτω θα βρείτε το προγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδος: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Πρόγραμμα «Στέγαση κι Επανένταξη»

Στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγαση κι Επανένταξη» αστέγων ή ατόμων  που διαβιούν υπό επισφαλείς συνθήκες στέγασης,  το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης το Εθνικού Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Α.Ε.Δ.), ανέθεσε στον Ιερό Ναό Παναγίας των Βλαχερνών Κερατσινίου την υλοποίηση του έργου. 

Η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου

 

Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε,
ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
ἵνα κράζω σοί,
Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.