ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Πρόγραμμα «Στέγαση κι Επανένταξη»

Στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγαση κι Επανένταξη» αστέγων ή ατόμων  που διαβιούν υπό επισφαλείς συνθήκες στέγασης,  το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης το Εθνικού Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Α.Ε.Δ.), ανέθεσε στον Ιερό Ναό Παναγίας των Βλαχερνών Κερατσινίου την υλοποίηση του έργου. Η ανάθεση έγινε κατόπιν αξιολόγησης από ειδική επιτροπή και στόχος του προγράμματος είναι η στεγαστική αποκατάσταση και εργασιακή επανένταξη δέκα (10) συμπολιτών μας.

Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 86.200 ευρώ, τα οποία θα αποδοθούν στον εν λόγω  Ιερό Ναό τμηματικά και κατόπιν διενέργειας ελέγχων από τον φορέα διαχείρισης   Ε.Ι.Α.ΕΔ για την πρόοδο και την πορεία εκτέλεσης του προγράμματος.