Πρόσκληση εκδήλωσης για εκπαιδευτικούς και νέους γονείς