Στιγμιότυπα Μ. Εβδομάδος στην Ενορία μας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΙΩΝ ΠΡΩΙMEΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ


MEΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗMEΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

MEΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ

MEΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ

MEΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ