Φωτογραφίες από την ολοήμερη εκδρομή των κοριτσιών γυμνασίου-λυκείου στην Αίγινα