Φωτογραφίες από την έναρξη των νεανικών μας συντροφιών (μέρος Α΄)