Ἡ εἰκόνα ποὺ ἀφιέρωσε στὸν Ἅγιο Δημήτριο, ὁ ἐλευθερωτὴς τῆς Θεσσαλονικης ἀρχιστράτηγος Κωνσταντῖνος!


26 Ὀκτωβρίου! 100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονικης, ἀνήμερα τοῦ πολιούχου προστάτη τῆς Ἅγιου Δημητρίου! 100 ὁλόκληρα χρόνια Ἐλευθερίας καὶ Μακεδόνιας! Καὶ μέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, στέκεται ἀπὸ τὸ 1914, εὐχαριστήρια εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀφιέρωσε στὸν Κύριο καὶ Σωτήρα μας, ὁ τότε Ἕλλην Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος, ποὺ τὴν ἐλευθέρωσε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὡς Ἀρχιστράτηγος τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, μὲ Πρωθυπουργὸ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο! Στὸ κάτω μέρος τῆς πανέμορφης καὶ τεράστια εἰκόνας, ὑπάρχει ἡ ἑξῆς ἀφιερωματικὴ ἐπιγραφή: "Σοὺ τῷ πανσέπτω τεμένει Μυροβλήτα, ὁ ἀνακτήσας ἐκ τῶν ἀθέων Τούρκων Ἕλλην Βασιλεὺς ἀνταπέδωκεν αὔθις, προσήλωσαν τὴν δὲ Χριστοῦ τὴν εἰκόνα Ἰωασαφαῖοι ζωγράφοι οἱ ἐν Ἄθω ἱστορήσαντες τὸ τέμπλον μετὰ ζήλου. 1914"
Ἡ Ἀπελευθέρωση τῆς Πρωτεύουσας τῆς Μακεδονίας, ἦταν τότε ἕνα ἄπιαστο, ἕνα ἀνέλπιστο ὄνειρο, ποὺ ἔγινε πραγματικότητα, μὲ ποταμοὺς αἵματος καὶ θυσιῶν! Κι αὐτὲς τὶς ἐθνικὲς θυσίες, αὐτὸ τὸ Ἔπος, δὲν ἔχει κανεὶς δικαίωμα νὰ τὸ προσβάλει καὶ νὰ τὸ ἀγνοήσει. Κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ προσβάλει τὴν τιμή, τὴν ἑλληνικότητα καὶ τὴν μοναδικότητα τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καὶ τῶν ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ! Ἡ Ὑπεράσπιση τῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ Ὀνόματος, εἶναι ἐθνικὸ καθῆκον καὶ...
ὑποχρέωση! Καὶ θὰ τὸ ὑπενθυμίζει αἰώνια ἡ ἀφιερωματικὴ εἰκόνα τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ μας, ποὺ μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τοὺς "ἀθέους Τούρκους"! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΤΟΥΣ! ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ, Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ!

ΠΗΓΗ: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr