Το φιλανθρωπικό έργο της ενορίας μας κατά το παρελθόν έτος 2012