Μη αποστρέψης (προκέιμενον Κυριακών Μεγ. Τεσσαρακοστής)