Νεανικές Συντροφιές 2012-2013ΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΑΙΔΙΩΝ
ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
1.      
παιδιά
νήπια &
α΄ δημοτικού
πάνω από Τσαλδάρη
Κυριακή 11 και 30
στο 14ο Δημοτικό Σχολείο
2.      
παιδιά
νήπια &
α΄ δημοτικού
κάτω από Τσαλδάρη
Κυριακή 11 και 30
στο 5ο ή 22ο Δημ. Σχολείο
3.      
παιδιά
β΄ & γ΄
δημοτικού
πάνω από Τσαλδάρη
Κυριακή 11 και 30
στο 14ο Δημοτικό Σχολείο
4.      
παιδιά
β΄ & γ΄
δημοτικού
κάτω από Τσαλδάρη
Κυριακή 11 και 30
στο 5ο ή 22ο Δημ. Σχολείο
5.      
παιδιά
δ΄ & ε΄
δημοτικού
πάνω από Τσαλδάρη
Κυριακή 11 και 30
στο 14ο Δημοτικό Σχολείο
6.      
παιδιά
δ΄ & ε΄
δημοτικού
κάτω από Τσαλδάρη
Κυριακή 11 και 30
στο 5ο ή 22ο Δημ. Σχολείο
7.      
αγόρια
στ΄ δημοτικού
α΄& β΄ γυμν.
πάνω
κάτω
Σάββατο 3-5 το απόγευμα
στο Νεανικό Κέντρο
8.      
κορίτσια
στ΄ δημοτικού
α΄& β΄ γυμν.
πάνω από Τσαλδάρη
Κυριακή 11 και 30
στο 14ο Δημοτικό Σχολείο
9.      
κορίτσια
στ΄ δημοτικού
α΄& β΄ γυμν.
κάτω από Τσαλδάρη
Κυριακή 11 και 30
στο 5ο ή 22ο Δημ. Σχολείο
10.             
αγόρια
γ΄ γυμνασίου
α΄& β΄ λυκ.
πάνω από Τσαλδάρη
Κυριακή 3-5 το απόγευμα
στο Νεανικό Κέντρο
11.             
αγόρια
γ΄ γυμνασίου
α΄& β΄ λυκ.
κάτω από Τσαλδάρη
Κυριακή 5-7 το απόγευμα
στο Νεανικό Κέντρο
12.             
κορίτσια
γ΄ γυμνασίου
α΄& β΄ λυκ.
πάνω
κάτω
Σάββατο 5-7 το απόγευμα
στο Νεανικό Κέντρο
13.             
παιδιά
α΄, β΄, γ΄ δημ.
3ου Δημ.
Κυριακή 11 και 30
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
14.             
παιδιά
δ΄, ε΄ ,στ΄ δημ.
3ου Δημ.
Κυριακή 11 και 30
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο