Φωτογραφίες από την έναρξη των νεανικών μας συντροφιών (μέρος Β΄)

400 παιδιά στην έναρξη 
των Νεανικών μας Συντροφιών.
ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ!!!